skip to Main Content

Missie

De Klussen- en Diensten Centrale (KDC) is in 2005 opgericht om gepensioneerden de gelegenheid te geven om hun onbenutte vakmanschap en/of specifieke vaardigheden als vrijwilliger in te zetten voor hulpbehoevenden in onze gemeente.

Vrijwilligerswerk bij KDC zorgt voor een zinvolle tijdsbesteding en een grotere maatschappelijke betrokkenheid. Het zorgt ook voor een prettige sociale omgeving en netwerk waardoor mogelijke vereenzaming wordt voorkomen. Dat geldt eigenlijk ook voor de vaak wat oudere hulpvragers die door het werk van KDC geholpen worden, bezoek krijgen en daardoor prettiger en langer zelfstandig thuis kan wonen.

De Stichting Klussen- en Diensten Centrale verricht haar werk vanuit een aantal afdelingen:
De Klussenbank, de Spullenbank, het Repair Café, de Fietsenbank, de Formulierenbrigade en de Centrale Balie die alle vraag en aanbod bij elkaar brengt en ook bemiddelt voor ANWB Automaatje.

KDC verricht werk voor alle inwoners, verenigingen, scholen en andere sociaal maatschappelijke organisaties in de gemeente Loon op Zand.

Hoofddoel

De Stichting Klussen- en Diensten Centrale wil in de komende jaren zich verder ontwikkelen als een vrijwilligersorganisatie die een bijdrage levert aan een duurzame, sociale samenleving waarin iedereen mee kan doen.

Doelen

  • Personen die in hun persoonlijke situatie hulp nodig hebben, die hulp bieden
  • Een bijdrage leveren aan het armoedebeleid
  • Een bijdrage leveren aan een duurzame samenleving
  • Een bijdrage leveren aan de inburgering van nieuwkomers (statushouders)
  • Een bijdrage te leveren aan de bestrijding van vereenzaming van inwoners
  • Een bijdrage leveren aan de sociale cohesie in onze samenleving
  • Vrijwilligers in staat stellen om een zinvolle tijdsbesteding te hebben

Middelen

De Stichting Klussen- en Diensten Centrale wordt financieel gesteund door de Gemeente Loon op Zand en heeft eigen inkomsten uit de eigen kringloopwinkel (Spullenbank) waardoor het mogelijk is een eigen gebouw te exploiteren dat ruimte biedt aan de vrijwilligersactiviteiten zoals genoemd in de missie.

Samenwerking

De gemeente Loon op Zand is ook de belangrijkste partner waarmee wordt samengewerkt. Met het Servicepunt Welzijn, Wonen en Zorg en de afdeling vrijwilligerswerk “ Loon op zand voor elkaar” wordt intensief samen gewerkt.
Ook werken we samen met onze medebewoners Voedselbank en Gered Gereedschap, in ons Vrijwilligershuis gevestigd in de schotsestraat 4c te Kaatsheuvel.