skip to Main Content

Wat is een Repair Café?

Repair Cafés zijn gratis toegankelijke bijeenkomsten die draaien om (samen) repareren. Je kunt er zo binnenlopen. Op de locatie waar het Repair Café wordt gehouden, is gereedschap en materiaal aanwezig om alle mogelijke reparaties uit te voeren van kleding, meubels, elektrische apparaten, fietsen, speelgoed etc. Ook zijn deskundige vrijwilligers van de KDC aanwezig, met reparatiekennis en -vaardigheden op allerlei terreinen.

Je neemt van thuis kapotte spullen mee. In het Repair Café ga je samen met de deskundigen aan de slag. Zo valt er altijd wel wat te leren. Wie niets heeft om te repareren, neemt een kop koffie of thee. Of gaat helpen bij een reparatie van iemand anders.

Waarom een Repair Café?

In Nederland gooien we ontzettend veel weg. Ook dingen waar bijna niets mis mee is, en die na een eenvoudige reparatie weer prima bruikbaar zouden zijn. Helaas zit repareren bij veel mensen niet meer in het systeem. Mensen weten niet meer hoe dat moet. Reparatiekennis verdwijnt snel. Veel ‘jonge ouderen’ bezitten deze kennis nog wel. Hun ervaring wordt echter niet of nauwelijks benut.

Het Repair Café brengt daar verandering in! Mensen die anders misschien aan de kant staan, doen weer mee. Waardevolle praktische kennis wordt overgedragen. Spullen worden langer bruikbaar gemaakt en hoeven niet te worden weggegooid. Dat scheelt veel afval.

In het Repair Café leren mensen op een andere manier naar hun spullen te kijken. En er opnieuw de waarde van in te zien. Het Repair Café draagt bij aan een mentaliteitsverandering. Die is noodzakelijk om mensen enthousiast te maken voor een duurzame samenleving.

Maar bovenal wil het Repair Café laten zien dat repareren leuk is, en vaak heel makkelijk. Kom het ook eens proberen!

Ben jij zo’n handige klusser?

De KDC biedt mensen de kans om hun kennis en vaardigheden in te zetten voor de gemeenschap. Er zijn voor elkaar, daar draait het om. Ben jij handig in wat dan ook? En vind je het leuk iets te doen voor anderen? Meld je dan aan als klusser.

Filmpje kijken?

Huisregels in het Repair Café

  • De activiteiten in het Repair Café worden gratis en op vrijwillige basis uitgevoerd door de aanwezige reparatiedeskundigen.
  • Reparaties worden zo veel mogelijk uitgevoerd door de bezoekers zelf, zo nodig met hulp van de reparatiedeskundigen.
  • Noch de organisatoren van het Repair Café, noch de reparateurs zijn aansprakelijk voor schade als gevolg van verstrekte reparatieadviezen of -instructies, voor schade aan de ter reparatie aangeboden voorwerpen, voor gevolgschade of voor andere schade die het gevolg is van activiteiten in het Repair Café.
  • Een vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.
  • Voor het gebruik van nieuwe materialen zoals snoeren, stekkers, zekeringen, kant en klare kniestukken of applicaties dient apart te worden betaald.
  • Bezoekers die kapotte voorwerpen aanbieden ter reparatie, doen dat op eigen risico.
  • De reparateurs geven geen garantie op de met hun hulp uitgevoerde reparaties en zijn niet aansprakelijk als voorwerpen die in het Repair Café zijn gerepareerd, thuis toch niet blijken te functioneren.
  • De reparateurs behouden zich het recht voor om bepaalde voorwerpen niet te repareren.
  • De reparateurs zijn niet verplicht om gedemonteerde apparaten die niet gerepareerd kunnen worden, weer in elkaar te zetten.
  • De bezoekers van het Repair Café zijn zelf verantwoordelijk voor het netjes afvoeren van kapotte voorwerpen die niet konden worden gerepareerd.