skip to Main Content

Partners

KDC is een onafhankelijke stichting maar we werken nauw samen een aantal partners als:

De gemeente Loon op Zand
We werken intensief samen met het Servicepunt Welzijn, Wonen en Zorg van de gemeente. Wij vragen onze vrijwilligers om bij signalen over armoede of eenzaamheid de aanvragers te verwijzen naar het Servicepunt. Het Servicepunt verwijst klanten voor allerlei klussen en diensten naar onze balie.

Gered Gereedschap
De stichting Gered Gereedschap is niet alleen medebewoner van het gebouw aan de Schotsestraat, maar we helpen elkaar waar we kunnen. We delen bijv. kennis en gereedschappen.

Voedselbank
De stichting Voedselbank Loop op Zand, Kaatsheuvel en De Moer is niet alleen medebewoner van het gebouw aan de Schotsestraat. We staan opgesteld voor dezelfde doelgroep en als stichtingen helpen weelkaar waar we kunnen.

Casade Woondiensten
Omdat Casade woondiensten en KDC voor een belangrijk deel dezelfde doelgroep bedienen (bijv. senioren) promoot en steunt Casade Woondiensten ons werk waar mogelijk. Zo wijzen medewerkers van Casade bewoners op de mogelijkheden van KDC.

Contour de Twern
Met Contour de Twern – het steunpunt voor vrijwilligerswerk – vindt regelmatig overleg plaats over vrijwilligerszaken. Daarnaast zijn we samenwerkingspartners voor ANWB-AutoMaatje.

Wijkpunt Pannenhoef
Het wijkpunt Pannenhoef is voor KDC een contactpunt. Hier komen allerlei vragen binnen die worden doorgeleid naar KDC.

KBO
De KBO’s bedienen ook voor een belangrijk deel dezelfde doelgroep als KDC. Daarnaast zijn de KBO’s samen met KDC belangrijke partijen voor het ANWB-AutoMaatje.

Met diverse partijen binnen de gemeente Loon op Zand vindt regelmatig overleg en afstemming plaats. Te denken valt aan:

  • De wijkteams,
  • Het Gehandicapten Platform,
  • De Rode Loper,
  • Stichting Leergeld,
  • De Bibliotheek.