skip to Main Content

De Klussen- en Diensten Centrale is sinds 2017 gevestigd in het KDC Vrijwilligershuis aan de schotsestraat 4C in Kaatsheuvel. Het pand beslaat ongeveer 1100 vierkante meter en biedt onderdak aan de vele activiteiten van KDC zoals de Spullenbak (kringloopwinkel), de Fietsenbank, de Boekenbank, de Klussenbak, het Repair Café, de Formulierenbrigade, ANWB Automaatje en de spin in het KDC web, de centrale Balie van waaruit vraag en aanbod aan elkaar gekoppeld wordt.

Een gebouw van dergelijke omvang dat met zo’n intensieve bezetting vraagt om professioneel beheer in de zin van onderhoud, veilig gebruik, logistiek, afvalstromen en beveiliging.

Arno Koks heeft daar als beheerder zijn handen vol aan. Zijn jarenlange ervaring in de beveiliging bij Justitie en defensie komt daarbij goed van pas. Toen in 2014 de Spullenbank officieel geopend werd door burgemeester Wim Luyendijk in het oude garagepand van de Wouw aan de mgr Volkerstraat, beschikbaar gesteld door Casade, was Arno er al bij en was het beheren van dat pand dweilen met de kraan open. Nadat een team van vrijwilligers in 2017 het Vesterspand aan de schotsestraat totaal had opgeknapt werd het noodzakelijk om zaken als veiligheid en bewaking maar ook het onderhoud goed te organiseren. De bijna 60 jarige Arno is bijna dagelijks in het Vrijwilligershuis te vinden en schrikt er niet voor terug om ook in de avonduren een oogje in het zeil te houden. Het spreekt voor zich dat Arno hand en spandiensten verleent bij elke activiteit die daar om vraagt en zeker bij de Spullenbank omdat die activiteit een groot deel van de week vraagt om beheer maar ook bij een activiteit als het Repair Café ook al is dat in de avond uren.

De groet hobby van Arno is als hulp Sinterklaas samen met zijn Pieten vele kinderen blij maken in de week voor 5 december. (www.sinterklaaskaatsheuvel.com)

Een andere bijzondere hobby van deze KDC gebouwen beheerder is het verzamelen van alles wat met Elvis Presley te maken heeft en het merk Coca Cola. Arno heeft thuis daarvoor een prachtige sixties ruimte ingericht met deze spullen en bijvoorbeeld een heuse werkende jukebox. Ook dat vraagt het nodige beheer natuurlijk.